Jagtforeningen Jyllinge Holme

ÅRETS HORNFISKEKONKURRENCE GENNEMFØRES SØNDAG DEN 9 MAJ

På søndag den 9 maj er vi igen igang i Jagtforeningen og gennemføre nemlig årets hornfiske konkurrence.

Vi mødes ved fårehuset kl 0830 og fordeler os i bådene. Medbragt frokost nydes samlet ved Østskov eller Eskilsø, vejr og vandstand bestemmer på dagen. Indvejning ved jagthuset kl 1500. Husk fisketegn og redningsveste.

Og der er selvfølgeligt gode præmier igen i år - også i år er en del af præmierne sponsoreret af Jagt og Lystfiskerhuset, Algade Roskilde ved Leon Lyberg. Dersuden bidrager jagtforeningen med et par flotte præmier også.

Der er præmie til længst hornfisk, flest hornfisk og størst havørred (renset vægt)

Af præmier kan nævnes: Flotte fangstnet, stang og hjul sæt, div blink og silketråde. Til størst havørred er der traditionen tro en flot flaske rom - denne gang en FANØ skibsrom ! I tilfælde af at en junior skulle vinde denne kategori kan præmien byttes til en af de andre præmier. 

Da det er en lang dag og fiskene skal kunne holde friske som madfisk anbefaler vi at man har en køletaske med, som når den gradvis tømmes for medbragt livs eliksir, kan bruges til at opbevare fisk i :) Ellers er vandet så koldt endnu at en spand med fjordvand kan holde fiskene friske det meste af dagen !! Husk at respekt for vildet også gælder fiskene vi fanger!! 

 

 

 

Kære medlemmer.

 

En vigtig besked fra formanden vedrørende jagten på holmene.

 

                   

 

Jagten er slut på Holmene for denne gang

I år har vi oplevet flere jægere på Holmene end vi plejer, dels skyldes det flere medlemmer, men nok mest at vi lever i en corona tid med meget hjemmearbejder, hvor en tur på Holmene er et velfortjent forfriskende frikvarter i den daglige tromme rum. Ænder har der ikke været så mange af, de ligger i tusindvis på sydsiden af Eskilsø, men gåsejagten har været helt fin. Men vi har et meget stort problem. En dag i januar blev der samlet over 50 tomme, nyskudte patronhylster op !!! Jeg er overbevist om at hovedparten af de tomme patronhylstre stammer fra halvautomat bøsser. Det er mørkt og man kan ikke finde de tomme hylster efter jagten - eller man gider ikke finde dem og samle dem op. Det er heldigvis kun et fåtal af vores medlemmer der udviser denne adfærd, men hvis det fortsætter i 2021, så vil der ske et påbud, enten skal der være en magnet patronsamler på alle halvautomater eller vi forbyder jagt på Holmene med halvautomat jagtgevær.

 

Godt nytår, og vi ses til generalforsamlingen til foråret - måske

 

Formanden

 

 N.B Husk at vi må regulere SKARV frem til 28.02 - husk at medbringe regulerings tilladelsen/hvis du ikke har fået den på mail tage gerne kontakt til formanden på hansaarejyllinge@gmail.com

Vi fortsætter med indsatsen mod rotterne på Lilleø og Eskilsø og husk at der er udlagt gift i kasserne på Lilleø og det er forbundet med livsfare at røre ved kasserne!! 

 
Krabberne studeres.
Mange mennesker nød den blæsende dag på fiskeri havnen.
Formanden Hans Aare og Anders Bulow, Nationalparkchef
Maya afsløre nogle af uldens egenskaber.
Den flotte laks der kom på aktion.

FJORDENS DAG 2019

Multe udstillet på fjordens dag - små og store børn og voksne nød dagen.

Fjordens Dag i Jyllinge

Ved Odense Fjord har man i årevis arrangeret en Fjordens Dag. Nationalpark Skjoldungernes Land blev inspireret til at tage initiativ til et lignende arrangement ved Roskilde Fjord. Det blev en stor succes.

Tekst og fotos: Carsten Dahl-Hansen

Sammen med Jagtforeningen Jyllinge Holme og Jyllinge Fiskerihavn organiserede nationalparken den første Fjordens Dag søndag den 15. september fra kl. 12-16 på fiskerihavnen i Jyllinge. Men allerede fra omkring kl. 11 dukkede de første nysgerrige gæster op, og de kunne følge med i en del af det store arbejde, som rigtig mange frivillige præsterede uden at få en krone for det.

Kl. 12 var det hele parat, og nok mindst 200 besøgende kunne dagen igennem se og høre om livet i og på Roskilde Fjord. Man kunne også røre og få forklaret eksempelvis historiske og moderne fiskeredskaber, som er blevet eller stadig bliver brugt på fjorden.

Både jagten på fjorden og det lokale fårelavs indsats på land og på Lilleø blev også formidlet. Fårelavet havde endda medbragt nogle klappefår med lam, som hittede hos de mange børn, der var mødt op på Jyllinge Fiskerihavn. Man kunne også købe lækre skind fra de gotlandske får og prøve at filte, dvs. at bearbejde uld, så der dannes et sammenhængende stof.

Apropos fårene, så var der hele eftermiddagen mulighed for at mæske sig med gratis smagsprøver fra et grillet og meget velsmagende lam, røgede ål og ditto ørred samt grillede krabber – alt sammen fra fjorden. Man kunne også købe kaffe og kage hos 8. B, en lokal skoleklasse, der samlede ind til en rejse.

Fisk og vanddyr tog kegler

På havnen var der akvarier og baljer med alt godt fra fjorden, herunder fjordrejer, skrubber, ål, aborrer, torsk, kutlinger og en multe. Kongen var dog en stor vildlaks, som velvilligt var doneret af havnens erhvervsfisker, Egon Christensen, som også havde stillet andre fisk til rådighed, ligesom også flere fritidsfiskere havde gemt fisk til dagen.

Ikke mindst de mange fremmødte børn til Fjordens Dag var begejstrede for de mange fisk og andre vanddyr. Især skrubberne og krabberne, for de måtte røres. Lille Uma på kun et år og storebror Willi på fem år havde også travlt ved akvarierne, mens deres forældre, Mette og Anders Thygesen, fornøjet så på deres glade børn. Anders Thygesen fortalte: – Vi er lige flyttet til Jyllinge fra København for tre-fire uger siden, da vi gerne vil være tættere på fjorden og naturen. Vores førstehåndsindtryk er, at det er dejligt at være tæt på vandet, at folk herude er søde, og at der er et godt fritidsmiljø.

Familien Thygesen er et godt eksempel på nogle af de mennesker, som chefen for Nationalpark Skjoldungernes Land, Anders Bülow, gerne vil tiltrække. – Det er skønt at se flere generationer til Fjordens Dag, for vi håber selvfølgelig, at det vil anspore børnene til engang selv at blive aktive brugere af Roskilde Fjord. Arrangementet skal også sætte fokus på livet før og nu i fjorden, siger Anders Bülow om dagens kulturhistoriske og nutidige naturformidling om bl.a. indsatsen med får som naturplejere samt fiskene i fjorden og fiskeriet efter dem – og ikke mindst de daglige brugere af fjorden, eksempelvis jægere, fiskere og fåreavlere. – Kort sagt alt det og dem, nationalparken handler om, siger Anders Bülow. – Vores håb med dagen er på længere sigt, at der sker en etablering af steder, hvorfra man lokalt byder ind med afholdelse af Fjordens Dag, og så kan vi komme fra nationalparken med nogle eksterne bidrag. Men arrangementerne skal kunne bære sig selv, mens nationalparken ”blot” bidrager med noget ekstra – som i dag ved Herslev Strand, hvor man også fejrer Fjordens Dag.

 

Naturformidling i øjenhøjde

Pludselig ringes der med en klokke på havnen: Der holdes auktion over den knap fire kilo tunge vildlaks. Folk stimler sammen, og snakken går. Der bydes flittigt, men en dame giver det afgørende bud på 275 kr.; det er en kuppris. En mand tilbyder at aflive fisken for hende. Det er Sam Christensen, som både er nationalparkens sejlende medarbejder, Naturstyrelsens opsynsmand i fjorden og bestyrelsesmedlem i Jagtforeningen Jyllinge Holme. Sam afliver yderligere et par fisk, mens han demonstrerer og forklarer ikke mindst de mange nysgerrige børn om fiskenes indvolde, fordøjelsessystem m.m. Bagefter får børnene lov at kaste indmaden ud til ænder og måger og lærer på den måde, at på fjorden er den enes død den andens brød. Mange voksne er i øvrigt overrasket over, at alle de udstillede fisk kommer fra fjorden få meter væk.

Arrangementet er ved at gå på hæld, så de mest modige børn får lov til i akvarierne og baljerne at håndfange bl.a. rejer, tangnåle, kutlinger og hundestejler og kaste dem ud i fjorden fra kajen. Det afstedkommer mange hyl og hvin og en masse gode grin hos børnene, som med garanti ikke glemmer dén oplevelse foreløbig.

Og når børn er glade, er forældrene det som regel også, så der var mange roser til de mange praktiske grise, der ulønnet havde brugt tid og kræfter på at stable det succesfulde arrangement på benene. Så mon ikke Fjordens Dag gentages i Jyllinge? Det er vi mange, der håber …

 

Rov terne over Eskilsø - sjælden gæst men utrolig flot fugl der kan tage både sild og makrel med sit kraftige næb.
Tillykke til Hans med de 40 år som formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme. Her taler viceborgmester Poul Andersen til Hans Aare i dagens anledning.
Hans Aare Aaresøn og Jørgen Kjær Larsen foran jagthuset
Lilleø med holmene i baggrunden
Sommer over holmene