Jagtforeningen Jyllinge Holme

Introduktion / Formanden informerer

Som nyt medlem af Jagtforeningen Jyllinge Holme vil vi gerne byde dig velkommen i vores forening. Foreningen har ca. 130 medlemmer. 
 
Foreningens hovedformål kan bedst beskrives ved punkt 2 i vores love, nemlig: At bevare og værne om natur og fugleliv på Lilleø og Holmene.
 
Foreningen blev dannet i 1941 af en kreds af Jyllingeborgere. Grundlaget herfor var leje af Lilleø og Jyllinge Holme som ejes af Jyllinge Præstegård.
 
Foreningen sørger for afgræsning af Lilleø ved vores fårelaug. Afgræsningen har bevirket at Lilleø er blevet den vigtigste ynglebiotop i Roskilde Fjord.
 
Jyllinge Holme består af Lilleø og en række småøer. Siden 1971 har foreningen etableret jagtforbud på Lilleø på grund af dens nærhed til byen.
 
I mange år har der været drevet hetz på danske jægere, foreningen opfordre derfor sine medlemmer, til at vise størst muligt hensyn over for andre der færdes på fjorden.
 
Vi skal bevare jagten for vores efterkommere, derfor kræves det, at vi overholder skrevne, men ikke mindst uskrevne love- uden dog at vige for vores lovbefæstede ret.
 
Medlemmer der ikke har jagttegn kan melde sig ind som naturplejere og f. eks. deltage i vores fårelaug.
 
Har du nogle spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte formanden Hans Aare på tlf. 29299703
eller vores kasserer Palle Dujardin på tlf. 30280333
Rov terne over Eskilsø - sjælden gæst men utrolig flot fugl der kan tage både sild og makrel med sit kraftige næb.
Tillykke til Hans med de 40 år som formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme. Her taler viceborgmester Poul Andersen til Hans Aare i dagens anledning.
Hans Aare Aaresøn og Jørgen Kjær Larsen foran jagthuset
Lilleø med holmene i baggrunden
Sommer over holmene