Indkaldelse til generalforsamling 2017

Dagsorden for generalforsamling 2017. Jagtforeningen Jyllinge Holme

Det nye jagthus Langløbet 10D. Husk forenings aftnerne med hygge og samvær.

Jagtforeningen Jyllinge Holme

Indkaldelse til generalforsamling i Præstegårdsladen, Bygaden 23B, Jyllinge

 

Torsdagdag den 12. januar 2017 kl. 19:00

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra:
  1. Formanden
  2. Fårelauget
  3. Fiskeudvalget
  4. Hjemmesiden
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent og indskud (bestyrelsen foreslår kontingent for 2018 på 200 kr. og indskud på 0 kr.)
 5. Valg af bestyrelse. På valg er Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Sam Christensen og Svend Rasmussen
 6. Valg af suppleant. På valg er Charles Kjær Larsen.
 7. Valg af revisor. På valg er Niels Erik Lund.  
 8. Valg af formand og medlemmer til Fiskeudvalget
 9. Eventuelt. Husk skarvbenene!!

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest den 4 januar 2017.

 

Aftenen sluttes traditionen tro af med duelighedsprøve i jagt- og lokalkendskab. Hvorefter der serveres finker og tilbehør sponsoreret af Kvickly i Jyllinge, mens øl og snaps gives af Jagtforeningen.

 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god Jul og et Godt Nyt År!