AKTIVITETER - tidligere år

Jagtforeningen Jyllinge Holme Aktivitetskalender 2020

Naturplejedag på Eskildsø - den gamle brønd sikres af medlemmer fra JJH

Onsdag 8/1 kl. 19.00 Generalforsamling i Præstegårdsladen. Se særskilt indkaldelse med dagsorden.

Tirsdag 4/2 kl. 19.30 Foreningsaften i Jagthytten. Program meddeles senere.
 
Tirsdag 3/3 kl. 19.30 Foreningsaften i Jagthytten. Program meddeles senere.
 
Søndag 22/3 kl. 9.00 Opsætning af redeskjul. Medbring juletræ, sav eller økse.
Efter opsætning frokost i Jagthytten. Hvis du har noget, alle skal smage, tilmelder du det hos Jan Castella på mobil 21132218.
 
Søndag 5/4 kl. 18.30 Bekæmpelse af tidsler og brændenælder på Lilleø. Udstyr, der skal
medbringes meddeles senere. Afsluttes med grillpølser på Lilleø. 
 
Søndag 19/4 kl. 18.30 Bekæmpelse af tidsler og brændenælder på Lilleø. Udstyr, der skal
medbringes meddeles senere. Afsluttes med grillpølser på Lilleø.

Lørdag 2/5 kl. 14.00 Bekæmpelse af tidsler og brændenælder på Lilleø. Udstyr, der skal medbringes meddeles senere. Afsluttes med grillpølser på Lilleø.

Søndag 3/5 kl. 09.00 Åben stald på Spraglehøjgård. Fårelauget fremviser får og nyfødte lam i tiden kl. 9.00 - 12.00. Tag gerne børnene med. 

Søndag 10/5 kl. 08.30 Hornfiskekonkurrence. Vi mødes ved Fårehuset og fordeler os i bådene. Frokost i Østskov – husk madpakke. Indvejning kl. 15.00. Husk fisketegn og redningsvest.

Lørdag 16/5 kl. 9.00 Bukkepral ved Jagthytten. Vi besigtiger de nedlagte bukke og hygger os over en kop kaffe mv.

En dag i maj. Fårelauget sejler får og lam fra Korskilde til Lilleø. Dato og tid fra kl. ca. 10

sendes pr. e-mail. Det plejer at være morsomt. Tag børnene med.

Tirsdag 23/6 kl. 19.00 Fårelauget holder Sankt Hans Fest i telt på Korskilde, hvor der spises helstegt lam. Jagtforeningens medlemmer og ægtefæller ervelkomne. Tilmelding til Kurt Larsen på mobil 27261871.
 
Søndag 9/8 kl. 10-16 Tur for medlemmer og ægtefæller til Eskilsø, hvor Hans Aare 
vil fortælle om øen. Sejlads fra Jyllinge og Skovbroen arrangeres. Tilmelding til Jørgen Kjær Larsen på mobil 40331224.
 
Søndag 13/9 kl. 12-16 Jagtforeningen holder Fjordens Dag i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land ved foreningens hus. Arrangementet er både for voksne og børn.
 
Tirsdag 6/10 kl. 19.30 Foreningsaften i Jagthytten. Program meddeles senere.
 
Tirsdag 3/11 kl. 19.30 Foreningsaften i Jagthytten. Program meddeles senere.
 
Tirsdag 1/12 kl. 19.30 Foreningsaften i Jagthytten. Program meddeles senere.
 
Vi glæder os til at se dig til arrangementerne!
 
Mange hilsner fra bestyrelsen.

FJORDENS DAG 2019

Multe udstillet på fjordens dag - små og store børn og voksne nød dagen

Fjordens Dag i Jyllinge

Ved Odense Fjord har man i årevis arrangeret en Fjordens Dag. Nationalpark Skjoldungernes Land blev inspireret til at tage initiativ til et lignende arrangement ved Roskilde Fjord. Det blev en stor succes.

Tekst og fotos: Carsten Dahl-Hansen

Krabberne studeres
Mange mennesker nød den blæsende dag på fiskerihavnen
Formanden Hans Aare og Anders Bulow, Nationalparkchef
Maya afslører nogle af uldens egenskaber
Den flotte laks der kom på auktion

Sammen med Jagtforeningen Jyllinge Holme og Jyllinge Fiskerihavn organiserede nationalparken den første Fjordens Dag søndag den 15. september fra kl. 12-16 på fiskerihavnen i Jyllinge. Men allerede fra omkring kl. 11 dukkede de første nysgerrige gæster op, og de kunne følge med i en del af det store arbejde, som rigtig mange frivillige præsterede uden at få en krone for det.

Kl. 12 var det hele parat, og nok mindst 200 besøgende kunne dagen igennem se og høre om livet i og på Roskilde Fjord. Man kunne også røre og få forklaret eksempelvis historiske og moderne fiskeredskaber, som er blevet eller stadig bliver brugt på fjorden.

Både jagten på fjorden og det lokale fårelavs indsats på land og på Lilleø blev også formidlet. Fårelavet havde endda medbragt nogle klappefår med lam, som hittede hos de mange børn, der var mødt op på Jyllinge Fiskerihavn. Man kunne også købe lækre skind fra de gotlandske får og prøve at filte, dvs. at bearbejde uld, så der dannes et sammenhængende stof.

Apropos fårene, så var der hele eftermiddagen mulighed for at mæske sig med gratis smagsprøver fra et grillet og meget velsmagende lam, røgede ål og ditto ørred samt grillede krabber – alt sammen fra fjorden. Man kunne også købe kaffe og kage hos 8. B, en lokal skoleklasse, der samlede ind til en rejse.

Fisk og vanddyr tog kegler

På havnen var der akvarier og baljer med alt godt fra fjorden, herunder fjordrejer, skrubber, ål, aborrer, torsk, kutlinger og en multe. Kongen var dog en stor vildlaks, som velvilligt var doneret af havnens erhvervsfisker, Egon Christensen, som også havde stillet andre fisk til rådighed, ligesom også flere fritidsfiskere havde gemt fisk til dagen.

Ikke mindst de mange fremmødte børn til Fjordens Dag var begejstrede for de mange fisk og andre vanddyr. Især skrubberne og krabberne, for de måtte røres. Lille Uma på kun et år og storebror Willi på fem år havde også travlt ved akvarierne, mens deres forældre, Mette og Anders Thygesen, fornøjet så på deres glade børn. Anders Thygesen fortalte: – Vi er lige flyttet til Jyllinge fra København for tre-fire uger siden, da vi gerne vil være tættere på fjorden og naturen. Vores førstehåndsindtryk er, at det er dejligt at være tæt på vandet, at folk herude er søde, og at der er et godt fritidsmiljø.

Familien Thygesen er et godt eksempel på nogle af de mennesker, som chefen for Nationalpark Skjoldungernes Land, Anders Bülow, gerne vil tiltrække. – Det er skønt at se flere generationer til Fjordens Dag, for vi håber selvfølgelig, at det vil anspore børnene til engang selv at blive aktive brugere af Roskilde Fjord. Arrangementet skal også sætte fokus på livet før og nu i fjorden, siger Anders Bülow om dagens kulturhistoriske og nutidige naturformidling om bl.a. indsatsen med får som naturplejere samt fiskene i fjorden og fiskeriet efter dem – og ikke mindst de daglige brugere af fjorden, eksempelvis jægere, fiskere og fåreavlere. – Kort sagt alt det og dem, nationalparken handler om, siger Anders Bülow. – Vores håb med dagen er på længere sigt, at der sker en etablering af steder, hvorfra man lokalt byder ind med afholdelse af Fjordens Dag, og så kan vi komme fra nationalparken med nogle eksterne bidrag. Men arrangementerne skal kunne bære sig selv, mens nationalparken ”blot” bidrager med noget ekstra – som i dag ved Herslev Strand, hvor man også fejrer Fjordens Dag.

 

Naturformidling i øjenhøjde

Pludselig ringes der med en klokke på havnen: Der holdes auktion over den knap fire kilo tunge vildlaks. Folk stimler sammen, og snakken går. Der bydes flittigt, men en dame giver det afgørende bud på 275 kr.; det er en kuppris. En mand tilbyder at aflive fisken for hende. Det er Sam Christensen, som både er nationalparkens sejlende medarbejder, Naturstyrelsens opsynsmand i fjorden og bestyrelsesmedlem i Jagtforeningen Jyllinge Holme. Sam afliver yderligere et par fisk, mens han demonstrerer og forklarer ikke mindst de mange nysgerrige børn om fiskenes indvolde, fordøjelsessystem m.m. Bagefter får børnene lov at kaste indmaden ud til ænder og måger og lærer på den måde, at på fjorden er den enes død den andens brød. Mange voksne er i øvrigt overrasket over, at alle de udstillede fisk kommer fra fjorden få meter væk.

Arrangementet er ved at gå på hæld, så de mest modige børn får lov til i akvarierne og baljerne at håndfange bl.a. rejer, tangnåle, kutlinger og hundestejler og kaste dem ud i fjorden fra kajen. Det afstedkommer mange hyl og hvin og en masse gode grin hos børnene, som med garanti ikke glemmer dén oplevelse foreløbig.

Og når børn er glade, er forældrene det som regel også, så der var mange roser til de mange praktiske grise, der ulønnet havde brugt tid og kræfter på at stable det succesfulde arrangement på benene. Så mon ikke Fjordens Dag gentages i Jyllinge? Det er vi mange, der håber …