Her sættes jagthuset istand

Jagtforeningens hus, Langløbet 10D, Jyllinge

Efteråret 2013 blev arbejdet med foreningens nye hus sat i gang og 31. august 2014 kunne der afholdes indvielse.

Hr. Lund på taget.
Gode råd er dyre.
Formand og Jørgen i skøn forening..
Lister, kalmar og borde er på plads.
Århh ja - pause igen!
Yderbeklædningen
Der gøres klar til arbejdet på taget.
Flot loft!
Så er der klar til kalmarbrædderne.
Fjorden 10 april.
Fælles indsats
Så tankes der (igen)
Hans prøver at finde et bræt
Sammenhold gør stærk
Jørgen Kjær styre skæret
Isoleringen er næsten på plads - også på væggene:)
Gulvet skrues I -
Det kræver en rolig hånd og nerver af stål..
Svend putter isolering i hullerne
Formanden regner og holder styr på tingene
Indefra
Det bliver den smukkeste udsigt indefra foreningens hus.
Opbevarings rummene
Sidste hånd nærmer sig på de udvendige opbevarings rum. Mange gode råd og materialer er tilflydt fra gode støtter.
Hyttefad og pram
Hyttefadende står der endnu som vidner fra en storheds fiskeri tid.
Yderst
Næsten færdig yder beklædning
Pause
Arhh - en sodavand gør godt kl 1000..
Fra oven
Gammel og ny beklædning mødes.
Indvendigt
Isolering, gulv, loft og vægge bliver det næste.
Klargøring
Mandag mogen kl 0900 - Hans og Svend gør klar til dagens dont!
Til til tanker, besøg og en enkelt løgnhistorie.
Tidens tand
Mangt en gammel ting er dukket op. Noget mere holdbart end andet..
Foreningens stabile støtter arbejder hårdt i det nyerhvervede jagt hus ved fiskerihavnen. På billedet ses hvorledes der skæres bly af gamle fiskenet for derefter at sælge blyet og bruge indtægten til restaurering af jagthuset.
Det støver godt når de gamle net renses for bly!