Fårelauget arbejder med flytning af fårene

Mandag den 12. maj blev får og lam sejlet over til Lilleø hvor de skal afgræsse øen til glæde for vor jordrugende vadefugle, ænder og måger. Afgræsningen af Lilleø har bevirket at Lilleø er blevet den vigtigste yngle og raste biotop i helde Roskilde Fjord. Her ruger Hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svane, klyde, strandskade, rødben, gæs, hvidklire, fjordterne, gråand, krikand, skeand, skallesluger, ederfugl og dagligt kommer havørnen forbi for at se om den kan snuppe sig en fed steg. Selv om der ikke er adgangsforbud på Lilleø, ser jagtforeningen gerne, at besøgende holder sig på østsiden af Lilleø bakken.